BBK 北京北科合作仪器厂 网站首页 | 企业邮箱 | 联系我们
更多>>>

产品列表

联系我们

电话(Tel):(010) 63814052
           (010) 63810135
           (010) 65255353
E-mail:bbk@bbk2000.com
 

企业资质

 BBK商标 北科商标
 本钢授予荣誉 本钢授予荣誉
 质量管理体系认证证书  本钢授予荣誉